• Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

1998 – 2003

Initiatie

In 1997 wordt een samenwerking tussen China en Nederland op het gebied van de ouderenzorg geïnitieerd door de nationale overheden. De stad Suzhou, ten westen van Shanghai, wordt benoemd als stad waar de samenwerking tussen Nederland en China zal worden aangegaan. De GDVV groep uit Den Haag wordt affiliatiepartner van het Suzhou Social Welfare Home binnen een overheidsprogramma van vier jaar uitgevoerd door het toenmalige NIZW met Dhr. Piet Driest als projectleider. Dit programma wordt in 2003 afgesloten met een groot congres in Suzhou. Van het hele traject verschijnt in 2003 een boek met de titel: The best of both worlds. Sino-Dutch collaboration on reform of care and health care in China.

2003 – 2007

Verdieping

In deze periode worden de opgebouwde contacten door de GDVV groep en het Suzhou Social Welfare home op eigen initiatief voortgezet en verbreed. De samenwerking in die jaren daarvoor was heel succesvol. Verdieping vindt in deze jaren plaats op inhoudelijke thema’s als zorg voor dementerenden, managementontwikkeling, organisatieontwikkeling, implementatie zorgplannen en de rechten van cliënten. Ook worden nieuwe zorgorganisaties gebouwd, waarbij de architectuur gebaseerd is op wat Chinese delegatieleden in Nederland hebben gezien. Els Ruys zet veel inhoudelijke ontwikkelingen in gang. Jan Booij Advies wordt door de stad Suzhou gevraagd om de rol als bruggenbouwer op zich te nemen, te intensiveren en te verbreden, ook naar andere sectoren.

2007 – 2012

Verdieping en verbreiding

Naast verdere verdieping vindt er in deze fase uitbreiding plaats naar andere sectoren, zoals de zorg voor mensen met een beperking, ouderenzorg en GGZ. Nieuwe organisaties in Nederland en Duitsland worden voorbereid en verbonden met zorgorganisaties in Suzhou door Jan Booij Advies op verzoek van de stad Suzhou. De meerdere langdurige samenwerkingen werpen vruchten af en in rap tempo worden er in Suzhou wezenlijke veranderingen in de verschillende zorgvelden ingezet. 

2011 – 2013

Aansluiting en vernieuwing

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse ambassade in Beijing raken opnieuw aangesloten bij de ontwikkelingen in Suzhou door interventie van Dirk Aleven van Meetin met Jan Booij Advies en brengen een bezoek aan Suzhou. Organisaties in Nederland, als GGZ Ingeest, Laurens en Talant en het Frankfurter Verband uit Duitsland maken kennis met elkaar, het ministerie van VWS, de ambassade in Beijing en met adviesbureaus zoals Span Consultants. Deze organisaties werken samen met Chinese zorginstellingen.

Meer en meer wordt duidelijk dat de vergrijzing een zéér belangrijk vraagstuk is voor China en dat er grote potentiële mogelijkheden zijn de kennis en deskundigheid van Nederland in de volle breedte in te zetten. China ziet Nederland als het land waar wereldwijd de zorg zeer goed van kwaliteit is en geeft regelmatig signalen dat er voor Nederlandse ondernemers grote kansen liggen. Ook wordt duidelijk dat de zorg in Nederland zichzelf niet ziet als een direct belanghebbende, maar dat zorgorganisaties wel broodnodig zijn om allerlei ontwikkelingen te initiëren. In Nederland vinden nieuwe ontwikkelingen en innovaties in samenhang plaats. Ontwikkelingen op het gebied van zorgconcepten, nieuwbouw en architectuur, opleidingen en trainingen, managementontwikkeling, verzekeringstelsel, financieringsstelsel, apparatuur, domotica en indiceringen zijn interessante onderwerpen voor China.

Intussen vindt er in Suzhou en Shanghai, maar ook in andere steden in het oosten van China, grootschalige nieuwbouw plaats van zorgorganisaties en worden Westerse zorgconcepten mret wisselend succes vertaald en breed uitgezet. In het westen op het 'platteland' van het land spelen heel andere vraagstukken die China hoofdbrekens bezorgt. Ook is er sprake van grootschalige interne migratie en veel niet geregisteerde inwoners in de snel ontwikkelende steden.

Andere landen zoals Denemarken, USA, Engeland en Zweden ontdekken China ook als belangrijk land waarnaar ze kennis en deskundigheid kunnen exporteren en lijken successen te boeken waarbij Nederland achter blijft. Vele delegaties op het gebied van gezondheidszorg bezoeken Nederland en andere Westerse landen en omgekeerd.

2014

Realisaties

President Xi Jinping bezoekt Nederland. Tijdens de The Netherlands-China Trace and Economic Forum, maart 2014 in Noordwijk wordt het belang van welzijn en gezondheidszorg benadrukt door de president en ministers in zijn delegatie. In Nederland versterkt en verbreed het netwerk zich van bedrijven en organisaties die geinteresseerd zijn in China. Initiatieven zijn in voorbereiding en plannen worden gemaakt. 

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin