• Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

Schermafdruk 2017 10 05 18.06.22Den Haag, Manchester, Frankfurt, Bangalore, New York en Suzhou gaan zich inzetten voor een positievere beeldvorming van het ouder worden in de stad. De zes steden willen meer ouderen als vitale stadsbewoners inzetten bij de promotie van de stad. Dit staat in de afsluitende verklaring van de internationale Age-friendly Cities Conference, van 2 tot en met 4 oktober gehouden in Den Haag.

Vertegenwoordigers van Manchester, Frankfurt, Bangalore, New York en Suzhou waren vier dagen te gast in Den Haag om de samenwerking vorm te geven. De zes steden willen gezamenlijk voortrekker zijn van gedeelde oplossingen voor de toekomst van de steden. Behalve op het terrein van beeldvorming bundelen de zes steden hun krachten bij het zoeken naar innovatieve oplossingen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Volgens wethouder Karsten Klein van Den Haag, gastheer van de conferentie, is Den Haag al jaren bezig om ervoor te zorgen dat senioren zich prettig voelen in de stad. Wij willen dat mensen zolang mogelijk mee blijven doen. Daarvoor is het belangrijk dat zij vitaal blijven. De andere steden hebben voor een deel hetzelfde vraagstuk en het is mooi dat wij nu oplossingen en ervaringen gaan delen". Wereldwijd hebben steeds meer steden als gevolg van vergrijzing te maken met een groeiende populatie ouderen, die vaker en langduriger chronische ziekten hebben. De kosten van professionele zorg en dienstverlening groeien mee. De meeste ouderen willen zelfstandig blijven en leven. Veel ouderen in de stad zorgt volgens de bij de Haagse conferentie aanwezige steden echter ook voor kansen. Elke stad ziet andere kansen en zoekt zijn eigen oplossingen. De joint action brengt deze kansen en oplossingen samen, met gebruik van al bestaande netwerken, zoals Ageplatform EU. Den Haag nam hiertoe initiatief . . . . lees meer

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin