• Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

Om een aankomende demografische tijdbom in te dijken, zullen Chinese koppels - als alles goed gaat - tegen het einde van het jaar mogelijk twee kinderen mogen hebben in plaats van één. De Chinese overheid wil immers de controversiële eenkindpolitiek, die in 1980 werd ingevoerd om de bevolkingsgroei onder controle te houden, afschaffen. Die politiek heeft geleid tot miljoenen abortussen, een snellere vergrijzing, een tekort aan werkkrachten en een mannenoverschot. Het resultaat is een demografische tijdbom. Om deze problemen aan te pakken overweegt China nu om tegen het einde van het jaar een tweekinderenpolitiek in te voeren. Dat zegt een bron binnen de Chinese overheid aan China Business News.Velen vinden dat het draconische eenkindbeleid al veel eerder had moeten worden afgeschaft omdat het een schending van de mensenrechten en een beperking van de reproductieve vrijheid is. 

Volgens een rapport van de Verenigde Naties over vergrijzing heeft China niet alleen de grootste bevolking, maar ook de hoogste vergrijzing door het lagere geboortecijfer sinds de jaren 90. Tegen 2050 zal China bijna 440 miljoen 60-plussers hebben. Daarnaast is het aantal werkenden met 3,71 miljoen gedaald en zijn er 33 miljoen meer mannen dan vrouwen in China. 

Eerder . . . . . lees meer

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin