• Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

Om te vermijden dat het Chinese pensioenfonds de volgende jaren met belangrijke verliezen zou worden geconfronteerd, zal de regering zich wellicht verplicht zien om de officiële pensioenleeftijd geleidelijk aan te verhogen. Dat heeft Yin Weimin, Chinees minister van personeelsbeleid en sociale zekerheid, aangekondigd. Analisten hebben al langer gewaarschuwd dat de demografie van het land tot een potentiële crisis bij het Chinese pensioenfonds zou kunnen leiden. Volgens sommige ramingen zouden de tekorten van het Chinese pensioenfonds over de volgende twintig twintig jaar kunnen oplopen tot bijna 11 biljoen dollar. Chinese mannen kunnen in het algemeen op zestig jaar met pensioen gaan. Werknemers uit een aantal gevaarlijke of veeleisende sectoren hebben echter de mogelijkheid om hun carrière al vroeger af te sluiten. Vrouwen hebben vanaf vijftig jaar recht op een pensioen. Door de vergrijzing van de bevolking komt er dan ook steeds meer druk op de financiële reserves van het pensioenfonds. Om te vermijden dat het fonds met zware financiële verliezen geconfronteerd zou worden, zal de pensioenleeftijd volgens minister Yin Weimin dan ook gradueel moeten worden verhoogd. Een concrete streefdatum voor de introductie van nieuwe pensioenleeftijden werd echter niet gegeven.
 
“Op dit ogenblik is er nog geen acuut gevaar voor de budgetten van het pensioenfonds,” gaf Yin Weimin aan. “De toekomst zou echter een belangrijke uitdaging kunnen bieden om een break-even te realiseren.” Het pensioenfonds boekte vorig jaar 2,3 biljoen yuan of 367,3 miljard dollar inkomsten, waarmee 2 biljoen yuan uitgaven dienden te worden gedekt. Yin Weimin wees er echter op dat het aandeel van de zestigplussers in de totale Chinese bevolking de volgende jaren van 15 procent tot 39 procent zal toenemen. Daardoor zou elk lid van de Chinese actieve bevolking nog slechts 1,3 inwoners van de totale populatie kunnen ondersteunen. Op dit ogenblik staat dat niveau nog op 3,04 inwoners.
De situatie wordt volgens de minister nog bemoeilijkt door . . . . . lees meer
 

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin