• Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

In internationale lijstjes scoren wij steevast hoog op patiëntgerichtheid, veiligheid en kwaliteit. Het zou mooi zijn als wij deze kwaliteiten van de Nederlandse ziekenhuiszorg weten in te zetten als exportproduct. Zijn patiëntgerichtheid, veiligheid en kwaliteit ook de factoren die bepalen of wij onze zorg aan buitenlandse patiënten kunnen verkopen? Wij hebben daar nog niet zo veel ervaring mee. In de grensstreken zijn sommige instellingen in staat geweest een volume aan Duitse of Belgische patiënten te behandelen, maar vastgesteld moet worden dat dit slechts mondjesmaat gebeurt. Meestal is de patiëntenstroom andersom vanwege Nederlandse wachttijden of gespecialiseerde zorg die over de grens toegankelijker is, zoals vanuit Vlaanderen in België. Eind jaren 90 had revalidatiecentrum Roessingh in Enschede een beperkte stroom Duitse patiënten die echter alleen te onderhouden was door een vrij intensieve vorm van relatiebeheer door permanente bereikbaarheid van medisch specialisten in de Duitse verwijzende ziekenhuizen. Over het beschikbaar stellen van topklinische zorg in dezelfde regio vanuit het Medisch Spectrum Twente wordt al 25 jaar gesproken, maar het enthousiasme aan Duitse zijde is minimaal. Het aantrekken van Europese of Wereldwijde buitenlandse klandizie door Nederlandse topcentra gaat mondjesmaat en . . . . lees meer

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin