• Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

Onze gezondheidszorg is volgens onderzoekers de beste van Europa. Geen wonder dat landen als China geïnteresseerd zijn in het Nederlandse succes. Hoe valt er geld te verdienen aan een typisch Nederlands systeem?

Een Chinese expat die voor zijn werk in Rotterdam verblijft, deelt zijn ervaringen met de Nederlandse samenleving in een blog. Zo schrijft hij over zijn kennismaking met het Maasland­ziekenhuis. Omdat hij last heeft van zijn ver­standskiezen, besluit hij deze te laten trekken. Op de dag des oordeels stapt de Chinees ver­twijfelt de lobby van het Maasland binnen. Is hij nou in een ziekenhuis beland, of in een hotel? De geur van koffie, de aanwezigheid van winkeltjes, de serene rust, de vanzelfspre­kendheid waarmee alles verloopt: dit kán haast geen ziekenhuis zijn. Hoogleraar zorgmanagement Joris van de Klun­dert van de Erasmus Universiteit grinnikt als hij het verhaal hoort. ‘Als je veel geld hebt, kun je ook in China heel relaxed van je verstands­kiezen worden verlost, hoor. Maar in de meeste ziekenhuizen niet. De welvaart is in China de laatste jaren ontzettend toegenomen, mensen zijn steeds beter verzekerd, maar de zorg is nog niet meegegroeid. Als je dan in Nederland zo’n mooi nieuw ziekenhuis binnenstapt waar alles logistiek goed georganiseerd is en van­zelfsprekend verloopt, is dat wel even anders.’

Dat lijken de Chinese overheid en ziekenhuis­bestuurders nu ook ontdekt te hebben. Zij zochten contact met Nederland. In november vorig jaar en maart dit jaar bezochten onderne­mers, afgevaardigden van de Nederlandse Ver­eniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het minis­terie van Volksgezondheid het Aziatische land om de exportkansen te bekijken. Ook Van de Klundert ging namens de Erasmus Universiteit mee, net als onder meer beddenfabrikant Linet Group en e-health specialist Enovation. En in mei volgde het retourbezoek van een delegatie van ziekenhuisbestuurders, verantwoordelijk voor 38 ziekenhuizen in Shanghai. Verhalen over zorg zijn meestal nogal zorgelijk van toon. Kostenoverschrijdingen, fraude met zorgnota’s, nog grotere kostenoverschrijdin­gen als gevolg van de vergrijzing: die berichten domineren het nieuws doorgaans. Maar dat beeld lijkt toch wat te verschuiven. Zeker nu landen als China de Nederlandse ziekenhuis­zorg hebben ontdekt. En dat is niet voor niets: het Nederlandse zorgsysteem staat in ranglijs­ten van The Commonwealth Fund, OECD en de European Health Consumer Index steevast in de top-3. En wordt geroemd omdat de huisarts als gatekeeper functioneert en patiënten door­verwijst naar het ziekenhuis, iedereen ver­plicht verzekerd is en de patiënt zelf zijn verze­keraar en ziekenhuis kan kiezen. In China verlangt een sterk groeiende midden­klasse naar steeds betere gezondheidszorg.

‘Patiënten kunnen zelf naar het ziekenhuis gaan om een afspraak te maken, dus het is daar ontzettend druk’, zegt Van der Klundert. ‘En omdat artsen hun salaris deels moeten finan­cieren met de verkoop van medicijnen, ont­staan de verkeerde financiële prikkels.’ Daarnaast zorgt de een-kind-politiek ervoor dat het land in een rap tempo vergrijst. Dat vergroot de vraag naar zorg. De Chinese over­heid investeerde alleen al tussen 2009 en 2011 zo’n 140 miljard euro in . . . . lees meer

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin